adwokat prawnik warszawa

Adwokat Maciej Przybylski

Adwokat Maciej Przybylski

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Adwokat z ponad 20-letnim doświadczeniem. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z wynikiem bardzo dobrym.

Początkowo, jako radca prawny, zdobył rozległą wiedzę w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego i kontraktowego, a także szeroko rozumianego obrotu i praktyki gospodarczej. Jego praktyczna wiedza znalazła potwierdzenie w uzyskanym certyfikacie ITS w zakresie transportu międzynarodowego. Doświadczenie to pozwoliło mu z powodzeniem zajmować się bieżącym doradztwem, udziałem w negocjacjach, jak również stałą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, a także prowadzić sprawy przed sądami gospodarczymi.

W zakresie spraw Klientów indywidualnych posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw rodzinnych, w szczególności rozwodowych, spraw o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz im pokrewnych, jak np. zniesienie współwłasności, dział spadku, zachowek.
Posługuje się językiem angielskim i niemieckim, a także doskonale włada językiem rosyjskim, udziela konsultacji prawnych w tym języku oraz prowadzi przed sądami sprawy osób rosyjskojęzycznych.

Występował także jako ekspert prawny w programach telewizyjnych Interwencja oraz Interwencja Ekstra.

Adwokat Jolanta Dymek

Adwokat Jolanta Dymek

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka programu Erasmus-Socrates na uczelni przyjmującej University of Copenhagen.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym wspierając Klientów we wszystkich sprawach związanych z alimentami, władzą rodzicielską, ustalaniem kontaktów z dzieckiem i ich egzekwowaniem. Prowadzi sprawy o rozwód i podział majątku.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej i doradztwie dla przedsiębiorstw. Przygotowuje na ich potrzeby wszelkiego rodzaju akty wewnętrzne, uchwały, regulaminy i procedury oraz tworzy i opiniuje umowy. Pomaga w rozwiązywaniu sporów z pracownikami oraz świadczy usługi w zakresie prawa zobowiązań.

Dzięki rozległej wiedzy i doświadczeniu wspiera Klientów we wszystkich sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, w tym czci, renomy i prywatności. Doradza osobom publicznie znanym w zakresie ochrony ich wizerunku.

Biegle posługuje się językiem angielskim.